Privacy policy

MiSS BiO hecht aan een verantwoorde wijze van omgang met persoonsgegevens van gebruikers. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Deze Privacyverklaring informeert over de wijze waarop MiSS BiO om gaat met persoonsgegevens die zij verzamelt via haar website. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website van MiSS BiO, niet op andere websites die via zogenaamde links worden aangeboden.

Artikel 1 Verwerking Persoonsgegevens
Koper gaat er mee akkoord dat MiSS BiO zijn/haar persoonsgegevens gebruikt en verwerkt op de in deze Privacyverklaring aangegeven wijze en voor aangegeven doeleinden.

Als de koper jonger dan 16 jaar is en gebruik wil maken van één of meer van de diensten van MiSS BiO staat hij/zij er voor in dat zijn/haar ouders voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming hebben gegeven.

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens
MiSS BiO verwerkt persoonsgegevens van klanten die nieuws van MiSS BiO ontvangen per e-mail en van klanten die producten kopen. Het doel van die verwerking is het kunnen toezenden van het nieuws per e-mail en om de bestelling te verwerken en te versturen.

Artikel 3 Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden
MiSS BiO verstrekt géén persoonsgegevens aan derden.

Artikel 4 Soort persoonsgegevens
MiSS BiO verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

naam en adresgegevens;
e-mailadres;
aanmelding nieuwsbrief;
bestelgeschiedenis;

Artikel 5 Transparantie verwerking persoonsgegevens
MiSS BiO streeft naar transparantie in de verwerking van persoonsgegevens. Koper kan inzage vragen in zijn/haar persoonsgegevens en deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Artikel 6 Afmelding
Koper kan zich afmelden bij MiSS BiO door de link aan te klikken die onderaan de nieuwsbrief  staat vermeld. MiSS BiO verwijdert in dat geval die persoonsgegevens.

Artikel 7 Beveiliging gegevens
MiSS BiO maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens.

Artikel 8 Bezoekgegevens
Op de website van MiSS BiO worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden met als doel om de inrichting van de website te verbeteren ter optimalisering van de dienstverlening van MiSS BiO. Die onderzoeksgegevens zijn niet naar klanten herleidbaar.

Artikel 9 Gebruik van cookies
MiSS BiO maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van ‘cookies’, een zogenaamd klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website van MiSS BiO gemakkelijker te maken. Cookies kunnen worden geweigerd door de instelling van de webbrowser aan te passen.

Artikel 10 Wijzigingen
MiSS BiO kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden op de website van MiSS BiO gepubliceerd. Indien een dergelijke wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhoudt, waarvoor MiSS BiO persoonsgegevens verwerkt, dan vraagt MiSS BiO waar nodig om aanvullende toestemming. Bij vragen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met MiSS BiO, Spoorlaan 5b, 2495 AL Den Haag of per e-mail: hello@missbio.nl

Deze Privacyverklaring is laatst aangepast op 18 februari 2012.